Voorbeelden

Hieronder ziet u een aantal screendumps van projecten waarbij mobiliteitslab is ingezet.

Analyse emissie taxivoertuigen
Kostenberekening leerlingenvervoer
Analyse ritten versus kosten
Analyse haltevoorzieningen
Analyse lijnvoering openbaar vervoer